Евелина Димитрова и Злата Ризова с нова жалба атакуват в съда решение на Общинската избирателна комисия – Благоевград

4556f9757414c95d6b9db044b0c9421c_XL

Евелина Димитрова, кандидат за общински съветник от БЗНС и Злата Ризова, кандидат за общински съветник от МИР, оспориха пред Административния  съд – Благоевград решение №280-МИ от 29.10.2019 г. на Общинската избирателна комисия – Благоевград, с което е обявен резултатът за избраните за общински съветници в община Благоевград.

Грешки в секционните комисии при определяне действителността на вота, масово извършване на поправки в протоколите, които не са подписани от всички членове на СИК, неправилно преброяване на преференциите за отделните кандидати в листите са част от мотивите за оспорване на решението, посочени в жалбата. Както и че са налице технически грешки в пресмятането на резултатите, допуснати от ОИК-  Благоевград и е нарушен процесът на опаковане и запечатване на изборните книжа. В жалбата са посочени и доводи  за несъответствие в данните за получени и използвани бюлетини.

Решението на ОИК – Благоевград, с което е обявен резултатът за избраните за общински съветници в община Благоевград, е оспорено в Административния съд – Благоевград и с други 7 жалби.

В жалбата се посочват доводи за изключително сериозни нарушения на избирателния процес, поради което жалбоподателите имат особено искане за спиране изпълнението на решението на ОИК – Благоевград за определяне изборните резултати за общински съветници, както и спиране изпълнението на заповед от 01.11.2019 г. на управителя на област Благоевград в частта за полагане на клетва от обявените от ОИК общински съветници до приключване на делото с влязло в сила решение. В доводите си за направеното особено искане жалбоподателите сочат и значимия обществен интерес.

Съдът остави без уважение искането по жалбата в тази й част, като прецени че няма основания, съобразно посочените законови критерии, за спиране изпълнението на атакуваното решение.

Comments

comments