Нови работни места и устойчива заетост

 

111

 

 

 

 

 

Алфа-Груп Секюрити” ООД е в процес на реализация на Проект BG05M9OP001-1.003-0167 «Нови работни места и устойчива заетост в «Алфа-Груп Секюрити» ООД» , който е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Ново работно място 2015” BG05M9OP001-1.003. Обща стойност 161 318.90 лева, от които 137 121.07 лв европейско и 24 197.83лв национално съфинансиране. Период на проекта: 01.08.2016 г – 01.12.2017 г Основна цел: Да се осигурят условия да ефективна трудова дейност, професионална реализация и устойчива заетост на безработни/ неактивни лица и/или младежи до 29 години, чрез създаване на нови работни места и дългосрочна устойчива заетост на ново наетите служители и осигуряване на допълнителна професионална квалификация за успешната им реализация. Изпълняват се 5 дейности: Организация и управление на проекта- изпълнява се от 3 членен екип; Реализиране на дейности по публичност и визуализация- проведена встъпителна пресонференция и публикациии; Осигуряване на оборудване и специално работно облекло за новите работни места- закупени работно облекло и оборудване на новите работни места, както и 2 броя автомобили за патрулиране; Подбор и осигуряване на заетост- подбрани и назначени са на работа като охранители 15 лица; Провеждане на професионално обучение по специалност: Физическа охрана на обекти на ново наетите охранители – към момента са приключили обучението си 15 новонаети и изпълняващи длъжност Охранител 15 лица. Индикатори за изпълнение на дейностите и за резултати от проекта: Безработни и неактивни участници– брой 15 Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията придобиват квалификация – брой 15 Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа– брой 8

 

https://www.eufunds.bg/

 

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.003-0167 «Нови работни места и устойчива заетост в «Алфа-Груп Секюрити» ООД» https://www.eufunds.bg

Comments

comments

About Мариета Димитрова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

x

Виж още

пирин гост

Пирин се прибра с 3 точки от мача срещу Черно море

  С гол в 94-та минута Пирин- Благоевград победи Черно море- Варна с 1:0 в ...