Мария Габриел: Бъдещето на Европа ще бъде дигитално и е в ръцете ни да включим жените в него

На 8 март в ЕП в Брюксел се проведе междупарламентарна среща на комисията по въпросите на овластяването на жените и момичетата в медиите и ИКТ сектора.

Докладът за равенството между половете от 2018 г. показва, че напредъкът е спрял в определени области: жените продължават да поемат по-голямата част от грижите в семействата, разликата в заплащането на жените и мъжете е достигнала 16% и насилието срещу жените остава проблем.

Със силно и емоционално изказване се отличи комисар Мария Габриел, която преди време бе член на Комисията по политиката за равенство между половете. От години нейната работа е тясно свързана с тези въпроси, а настоящата и длъжност акцентира, именно върху овлатяването на жените в ИКТ сектора.

Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и общество, заяви: „Бъдещето на Европа ще бъде дигитално и е в ръцете ни да включим жените в него.“ Жените и момичетата не могат да бъдат изоставени от цифровата трансформация на нашата икономика и нашето общество. Жените в цифровата програма „ще бъдат за даване на възможност, овластяване, насърчаване и мотивиране на жените и момичетата за преодоляване на цифровото разделение между половете.“

Докладът показва, че жените все още са изправени пред предизвикателства в различни области:

Докато европейските жени са по-добре образовани от мъжете (44% от жените на възраст 30-34 години, докато 34% от мъжете получават университетска диплома през 2016 г.), те остават до голяма степен слабо представени на позициите за вземане на решения в предприятията и все още печелят средно с 16% в целия ЕС.
Жените също са слабо представени в политиката. В шест страни (Гърция, Хърватия, Кипър, Латвия, Унгария и Малта) жените представляват по-малко от 20% от членовете на парламента.
През последните няколко години разликата между половете в заетостта е стагнирала на около 11 процентни пункта. Не бе отбелязано забележимо догонване между държавите с ниска и висока ефективност.
44% от европейците смятат, че жените трябва да се грижат за домовете и семействата си. В една трета от държавите-членки на ЕС не по-малко от 70% от европейците мислят така.
Насилието все още е твърде широко разпространено: Една от всеки три жени в Европа е имала физическо и / или сексуално насилие от 15-годишна възраст. Също така 55% от жените в ЕС са имали сексуален тормоз.

Овластяване на жените в дигиталната ера

Технологичният сектор ще създаде 500 000 нови работни места до 2020 г. За съжаление, европейските жени може да пропуснат такива възможности, а също и европейската икономика. Участието на жените в ИКТ и цифровия сектор не се е подобрило много през последните години. Комисията публикува днес допълнително проучване за жените в дигиталната ера, което показва, че повече жени в областта на цифровите работни места биха могли да създадат годишен оборот от 16 милиарда евро в ЕС. Само 24,9% от завършилите висше образование в областта на техниката. Що се отнася до предприемачеството в областта на технологиите, младите стартиращи фирми са по-склонни да бъдат успешни, но само 14,8% от основателите на стартиращите са жени, установи проучването.

За да се увеличи участието на жените в цифровия сектор, комисар Габриел очерта днес планове за насърчаване на модели на модели в сектора на информационните технологии, предизвикателство за стереотипите, насърчаване на цифрови умения и образование и застъпничество за повече жени предприемачи. Инициативата за жените в областта на цифровите технологии ще продължи през 2018 г. и 2019 г.
Равенството между жените и мъжете е фундаментална ценност на Европейския съюз и тази, която е залегнала в Договора от самото начало, тъй като Римският договор съдържа разпоредба за равно заплащане.

Работата на Комисията по политиката за равенство между половете се основава на „Стратегически ангажимент за равенство между половете 2016-2019″, който се фокусира върху пет приоритетни области:

увеличаване на участието на жените на пазара на труда и на еднаква икономическа независимост на жените и мъжете;
намаляване на заплащането на жените и мъжете, доходите и пенсионните различия и по този начин борбата срещу бедността сред жените;
насърчаване на равенството между жените и мъжете при вземането на решения;
борба с насилието, основано на пола, и защита и подкрепа на жертвите; и
насърчаване на равенството между половете и правата на жените в целия свят.

Comments

comments

About Мариета Димитрова

Мариета Димитрова е главен редактор и собственик на информационна агенция Blagoevgrad News, работи и като репортер-кореспондент на "Господари на ефира". Бивш автор и водещ на сутрешно предаване по Регионална телевизия Око. Член на Асоциацията на европейските журналисти – България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

x

Виж още

избори

Ден за размисъл в Русия преди президентските избори

Събота е ден за размисъл в Русия преди президентските избори утре, които според всички прогнози ...