Какво се случва в VII СУ „Кузман Шапкарев“ : Тенденциозно ли са уволнени учители през лятото? Ще се върне ли на работа учителката по история К.Тороманова?

7-mo

VII СУ „Кузман Шапкарев“ е обявило свободно работно място за учител по история и цивилизация на 6 декември, тъй като на 8 .12. изтича двумесечното предизвестие връчено от директора и Светла Денева се пенсионира.  

Нямаше да е странна ситуацията, ако няколко месеца по-рано, директорката не бе съкратила другия учител по история Катя Тороманова. През месец август, Тороманова, още две учителки и заместник директорката Желязка  Милкова, бяха съкратени от Лилия Стоянова.

Директорът  на най-голямото средно училище в Пиринско –благоевградското 7СУ ,Лилия Стоянова e сътворилa истински прецедент и парадокс в образованието, като e съкратилa на куп 4-ма учители. С мотив съкращаване на щата с прекратени трудови правоотношения са  учителката по френски език и дългогодишен заместник директор по учебната дейност Желязка Милкова , историчката Катя Тороманова, преподавателката по английски език Татяна Бучинска и началния учител – целодневно обучение Цветелина Димитрова.

Желязка Милкова е с 27 годишен професионален стаж, 21 години от които е заместник- директор по учебната дейност .В качеството си на такъв тя  организира и контролира изпълнението на учебните програми, изработването на седмичното разписание, образец 1  провеждането на изпити (държавни, зрелостни, квалификационни, поправителни и приравнителни), ръководи учебната дейност на учителите. По мнението на редица директори, педагози и образователни специалисти именно Желязка Милкова е  „моторът“ на 7 СУ, лоялна и отдадена на работата си.

Катя Тороманова работи като учител по история 24 години ,а от 21 преподава в 7 СУ През този период от време неизменно е класен ръководител на 8 клас или поема 9 клас и както споделиха нейни колеги подготвя учениците много добре ,пример за което е и подготвения от нея зрелостник от класа й, изкарал миналата година най-високата оценка на ДЗИ по история и цивилизация в областта 5.98 и  не на последно място   успява да мотивира децата да останат да учат в училището. През изминалата учебна година също трябвало да води 8 клас /последният випуск завършващ основно образование по стария закон/.По решение на директорът обаче, в последния момент  на 13 септември 8 клас е поверен на друг учител. Дали заради смяната на класния ръководител или и заради други обстоятелства ,но е факт ,че през предстоящата учебна 2017/2018 г., училището няма да обучава деветокласници, тъй като след трето класиране в паралелката с профил „хуманитарен“ имаше записани само двама ученици.

За да съкрати педагозите  Л.Стоянова сформирала 3 комисии от по 3 –ма учители, които да осъществят подбор.Така щатът на Желязка Милкова е закрит за сметка на този на Ирена Стамболиева ,която е с едногодишен педагогически стаж. Бе завеждащ АТС /административно-техническа служба/ в училището , а от изминалата учебна година също е зам.директор по учебната дейност.

Подборът за съкращаване на щатът по история е извършен между  Катя Тороманова , Иван Симеонов преподаващ основно по география и допълващ норматива си с 2 паралелки история и учителката по руски и история ,която е с навършена пенсионна възраст.

Татяна Бучинска е с 15 годишен стаж ,като учител по английски език в 7 СУ.  Тя е  съкратена , а в същото  време      училището  реализира паралелка с интезивно изучаване на АЕ с прием след 7 клас и би следвало да разкрие допълнителен щат за учител по английски език.

Цветелина Димитрова работи в 7СУ от 3 г и 6 месеца. Тя е майка на две момченца близнаци ,които сега ще са във втори клас и със съпруга си -учител в 4 ОУ живеят на квартира .За разлика от повечето си колеги на същата длъжност Цв.Димитрова е с магистърска диплома и предстои да защити ОНС „доктор“, която е най -високата  образователна и научна степен.

„В кодекса на труда никъде  не е посочено ,че подборът се осъществява от комисии.Когато съкращаването засяга една от няколко еднородни длъжности правото на подбор  следва да упражни самият работодател. За целта директорът трябва да измисли и да се  базира на обективни критерии  за да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре. Друг е въпросът ,че  обективни критерии, квалификация и работи по-добре са доста разтегливи и нееднозначни понятия“ коментираха образователни специалисти. Те бяха категорични, че от  въвеждането на  делегираните бюджети  през  2007 г., няма случай на съкращаване на 4-ма учители на куп и разясниха ,че до тази крайна мярка се прибягва при рязък спад  на броя на децата в дадено училище, което пък води съответно до намаляване на бюджета.

Анализът за изпълнението на бюджета, качен на сайта на  7 СУ  показва ,че за 2016 г  началният бюджет на училището е бил в размер на 1 395 666.00 лв. в т.ч. преходен остатък от 2015год. 10297.00 лв. Към 30 юни тази година  7 СУ е в утвърден бюджет от  1 792 460 лв.

„Лилия Стоянова реши ,че ние стоим зад жалбите на родителите, което категорично не отговаря на истината  и ни даде на етичната комисия в училището. Съобщено ни бе ,че има  жалба срещу нас, но така и никой  не ни информира за какво. Факт ,че цяла година бяхме  подложени на тормоз и заплахи от нейна страна „споделиха съкратените Татяна Бучинска  и  Катя Тороманова .Тя признаха ,че не са знаели за готвените съкращения и до момента много от преподавателите в училището, дори и такива включени в подбора не знаят , че е извършено съкращение. Никой не им е дал възможност най-малкото да представят работата си, да се мотивират и защитят, а просто директорката  ги извикала и им връчила заповедите. Дали ще бъде съкратен и щатът на класната на  3 б Василка Таскова не е ясно тъй като учителката е в чужбина и затова  по думите на нейни колеги  Л.Стоянова не може да й прекъсне отпуската.

На въпроса как се чувстват, съкратените учители споделиха „ Разочарование не е точната дума ,просто чувството е неописуемо. Това е удар върху авторитета и достойнството ни. Винаги сме работили за доброто на 7 СУ и милеем за него. В този смисъл бихме искали да кажем ,че успехите на дадено училище ,то да върви напред и да се развива в никакъв случай не се дължи  на един човек ,бил  той  и директор, а са заслуга  на целия колектив“ заявиха учителките .

Ситуацията днес

Четири дела срещу съкращенията бяха заведени от тях, заради предпоставки за неоснователното им освобождаване.

В петък имаше заседание по делото на Катя Тороманова, на което въпреки присъствието си в коридора на съда, Лилия Стоянова  по необясними причини не пожела да влезе в съдебната зала.

IMG_20171210_120038 (2)Междувременно Тороманова е подала документи по обявената в РУО-Благоевград свободна позиция, но остава не ясно дали Стоянова ще я върне на работа. Родители на деца, които учат в училището от няколко дни събират подписка в подкрепа на учителката и с заявяват желанието си тя да бъде върната на работа.

 

ФАКТИТЕ

През учебната 2016/17г. – назначени 2 учители по история и цивилизация.Единият от тях Светла Денева- на 4.08.2017г навършва пенсионна възраст- съгласно КТД т. 10.3 при необходимост от съкращение ,първо хора в пенсионна възраст, но остава Светла Денева/през годините учител по руски език, едва последната година по история и руски/ , а се съкращава К.Тороманова, която е учител по история от 21г. в училището. През 2017/18г-броят часове по история и цивилизация е почти същия като миналата година/1,85 щата/, намаление от 70-80 часа годишно, дължащи се НЕ на нереализирана паралелка в 9 клас/цитирана в заповедта за съкращение/, а в неправомерна и целенасочена промяна на учебни планове на ученици в индивидуална и комбинирана форма.

 

И ОЩЕ ЗА СЪКРАЩЕНИЯТА

-          Съкращение на щат учител в начален етап

Брой учители в начален етап и учители начален етап ЦДО- към последната актуализация и съгласуване на Образец 1 през м.май на безсрочен трудов договор-34 /от тях 22 учители в начален етап и 12 учители в ЦДО начален етап/Необходими учители в начален етап за учебната 2017/18 – 22 и 15 в ЦДО, общо 37.

Какво наложи извършване на съкращение на учител в начален етап на безсрочен трудов договор? Без да коментираме нарушения в мотиви, подбор и др., като взетото решение от Педагогическия съвет за намаляване броя на групите ,което е незаконосъобразно, тъй  като съгласно чл. 263, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, Педагогическият съвет в училището няма такива правомощия.

-          Съкращение на щат заместник – директор учебна дейност

Кой бе мотива за назначаване на нов заместник-директор учебна дейност в началото на 2016/17 година и за съкращение , но не на новоназначения в края на същата учебна година, при наличие на бюджет и наличие на часове за задължителна норма преподавателска работа- френски език -174ч., при норматив 144ч./въпреки наложените от директора промени в учебните планове  и налагането на родители да променят молбите си за избор на разширена подготовка/ Към датата на съкращаване на щата е налице финансова стабилност и отчет на изпълнение на бюджета на училището  в размер на 43,02% за заплати на персонала към 30.06.2017г. /видно от публикувания на сайта на Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ отчет/. През учебната 2017/2018г., е налице увеличение на броя на учениците, тъй като е реализиран прием на 144 ученика в 1 клас и 22 ученика в 8 клас за учебната 2017/2018г., при напуснали 118 ученика в 7 и 8 клас през настоящата учебна 2016/2017г. ,което от своя страна води до допълнителни средства в бюджета за новата учебна година.

Съкращение на 1 щат учител по английски език

В мотивите за съкращението на щата са посочени/както и във всички останали заповеди за съкращение/ – нереализиран прием в 9 клас-броят на часовете по АЕ- 72ч. годишно, което не може да се отрази на съществуващите щатове и още по-интересно намален брой групи в целодневна организация.Как се отразява броя на  групите в целодневна организация на часовете по английски език и история и цивилизация или нереализираната паралелка в 9 клас на учителя в целодневна организация, е въпрос на който не би могло да се намери отговор.Освен това в училището през учебната 2017/2018 год. е реализиран прием на паралелка с интензивно изучаване на английски език с 648 часа годишно, т.е. би трябвало да се открие още едно работно място за учител по английски език.

 

Училището се замеси в множество скандали от началото на тази година, а директорката е в центъра на всички тях, въпреки че самата тя отрича да носи вина. Имаше сблъсъци с родители през февруари, а самата Стоянова заведе дело срещу едни от родителите за клевета и обида. През лятото пък направи тези съкращения, без нещо да ги налага. Учениците в училището не са намалели през тази учебна година, бюджета също, към днешна дата става ясно, че е съкратила учителката по история Тороманова, с ясното съзнание, че оставащата единствена учителка по история Денева /е можело да се пенсионирана още през лятото, когато няма учебен процес ,ако г-жа Стоянова се беше съобразила с препоръката на министерството-/ ще се пенсионира само три месеца след началото на учебната година. Тези действия на Стоянова събуждат много въпроси, тенденциозно ли „сече“ глави директорката? Защо рискува децата да останат без учител по история, а един клас без класен ръководител?
pismo_pensioneri-page-001pismo_pensioneri-page-002
Според информация на родители, Денева е отсъствала в голяма част от времето от началото на тази учебна година, била е често в болнични и е замествана през това време от друга пенсионирана вече учителка по история – Буколска или от дежурни учители без специалност история.

Има ли лични причини госпожа Стоянова, за да не желае Тороманова да работи в училището? Всичко случило се до момента поставя директорката в деликатна ситуация и със сигурност дължи отговори на обществото. Наш екип се срещна няколко пъти с нея, но Стоянова категорично отказваше коментар по темата със съкращенията.

Питаме се  и къде, в цялата ситуация е Ивайло Златанов и РУО-Благоевград? Ще предприемат ли нещо, за да се нормализира обстановката около VII СУ „Кузман Шапкарев, където е повече от очевадно, че има проблеми?

Стоянова е директор повече от 20 години и докато в много училища в града се сменяваха директори и при най-малкото съмнения за нередности и проблеми, тя сякаш минава между капките, въпреки скандалите около школото. Може би, има сериозна подкрепа за нея от страна на инспектората или пък на ниво местни управляващи!? Каквато и да е истината, явно че от всичко това потърпевши ще се окажат децата, чиито учители се сменяват през няколко месеца, според преценката на директора. Реномето на Седмо СУ, също е сериозно разклатено и много родители са на ръба да преместят децата си от там.

Директорката се държи като недосегаема, твърдят в жалбите си родителите. През октомври, родители изпращат сигнал до Министъра на образованието и науката, за да разкажат какво се случва в Седмо СУ “ Кузман Шапкарев“, те молят да останат анонимни, защото се притесняват от директорката, която в момента съди родител.  Публикуваме сигнала без редакторска намеса, той засяга и съкращенията на учителите, за които пишем и ние:

„Уважаеми господин Министър,

Сигналът ни до Вас е породен от възмущението ни от случващото се в едно благоевградско училище, касаещо самоуправството на един директор, отразяващо се отрицателно както върху учителите, така и върху децата ни и нас. Голяма част познаваме добре училището и учителите, тъй като някои от нас сме били негови ученици или по-големите ни деца са учили там, което означава че си го харесваме, след като сме го предпочели като училище и за по-малките ни деца. Но напоследък всички ние ставаме свидетели на промени в поведението на директора, в не добра светлина.

-          Събиране на пари за пердета, после щори, за циклене на паркет, за освежаване на стаите през годините преживяхме, но от скъпите и безмислени според нас учебници за ЗИП,СИП –английски език – 40лв./в 1 клас почти като книжка за оцветяване/, вече сме възмутени. Знаем и много сме слушали за гордостта на директорката от членството на училището в Кеймбридж училищата, въпреки че не я споделяме и смятаме , че това не носи каквито и да било ползи за малките ученици, освен закупуването на ужасно скъпи учебници и то за 1ч. седмично.

Учебникът на издателство Клет се оказа и избрания в училището за задължителна подготовка по английски език- учебник , който съдържа и учебната тетрадка.Но тъй като не може да се пише в нея, се наложи да я закупим отделно срещу 9 лв. И така се оказа, че почти всеки ден, в ужасно тежките раници, децата ни носят, само по предмета английски- учебник голям формат- 216 стр., учебна тетрадка- голям формат – 104 стр. и тетрадка за работа в клас- най-малко 60 стр.

Тази година пък някои  трябваше да отделим и по 30 лв. за закупуване на учебник по френски език, който се оказа, че ще изучават незнайно защо само 0,5 ч. седмично и изрично ни беше забранено да го снимаме.Предполагаме, че се дължи на сменения учител, по –скоро съкратен от директора. Учител и заместник- директор, който някои от нас познаваме още от времето ,когато ние учихме в училището. Учител, който умееше да формира любов към езика и да мотивира децата ни да продължат да го учат в ЕГ- Благоевград.

Съкратен бе и учителя по история и цивилизация, единственият останал в училището с опит в преподаването на един предмет, толкова важен за възпитанието на децата ни. Сега той се води от учител в пенсионна възраст, който познаваме като учител по руски език и който за наше съжаление говори повече за странични неща в час и учител, който от години познаваме като учител по география и икономика.

Съкратен бе и учителят по английски, който преподаваше на децата ни още в начален етап, познаваше ги, децата обичаха, ние харесвахме и се надявахме дори да им е класен ръководител, както и учителката по история.

Защо бяха извършени тези съкращение, при условие, че на всички родителски срещи директорката ни обяснява, че желаещите да учат в училището са толкова много, че няма стаи и за приема в първи клас подаваме молби с година напред, не знаем.За неподходящите стаи, много родители сигнализираха и миналата година, но това не промени решенията на директора.Тази година дори, един клас е настанен в кабинета по музика, като класна стая, изключително неудобен за децата, с много малка дъска, намираща се на стената в дясно от тях.

-Възмутени сме и от седмичната програма на децата ни, в която часовете по СИП- информационни технологии са в програмата преди часовете по математика или друг учебен предмет, което означава , че децата ни не могат да се откажат,ако установим , че това допълнително натоварване не им е необходимо, защото в този час трябва да стоят сами навън.

- По мнение на наши близки учители, не от 7 СУ, тази година, децата ни във втори клас, учат един час по-малко, което се страхуваме да не окаже влияние на нормалното завършване на класа.

- Забранено беше от директора, учителите да извеждат децата на обяд  в близките до училището заведения за хранене. Изборът ни е силно ограничен- да се хранят от кетъринга, доставян в училището, който децата ни не харесват, да ядат всеки ден суха храна, която им приготвяме в къщи или да намерим време ние да отидем да ги заведем да се нахранят на нормално място, с топла храна.

 

Даваме си сметка, че всички тези неуредици, са плод на решенията на директора на училището и повдигането им пред класните ръководители, би могло само да им донесе неприятности, ако ги сведат до нея. Ставали сме неволни свидетели на поведението и към учители, които и противоречат или я питат за нещо, което не и харесва. Това е и причината да се обърнем към Вас с тревога и настояване за проверка на случващото се в нашето училище.

Извиняваме се за анонимността ни, но случващото се напоследък, маниерът на поведение и управление, успя да всее страх не само в учителите, но в нас. А редовният и вече отговор- „Това са правилата на Седмо, като не ви харесва, напуснете“, ни убеди, че разговорите с нея, са безмислени.

Уважаеми господин Министър, молим за вашата спешна намеса и проверка по изложеното в сигнала.“

 

Comments

comments

About Мариета Димитрова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

x

Виж още

catedrala_plovdiv.01

Католическата църква в България не подкрепя Истанбулската конвенция

От Католическата църква в България не подкрепят Истанбулската конвенция, съобщиха от Католическата църква. Становището на ...