Какво се случва в VII СУ „Кузман Шапкарев“ : Тенденциозно ли са уволнени учители през лятото? Ще се върне ли на работа учителката по история К.Тороманова?

7-mo

VII СУ „Кузман Шапкарев“ е обявило свободно работно място за учител по история и цивилизация на 6 декември, тъй като на 8 .12. изтича двумесечното предизвестие връчено от директора и Светла Денева се пенсионира.  

Нямаше да е странна ситуацията, ако няколко месеца по-рано, директорката не бе съкратила другия учител по история Катя Тороманова. През месец август, Тороманова, още две учителки и заместник директорката Желязка  Милкова, бяха съкратени от Лилия Стоянова.

Директорът  на най-голямото средно училище в Пиринско –благоевградското 7СУ ,Лилия Стоянова e сътворилa истински прецедент и парадокс в образованието, като e съкратилa на куп 4-ма учители. С мотив съкращаване на щата с прекратени трудови правоотношения са  учителката по френски език и дългогодишен заместник директор по учебната дейност Желязка Милкова , историчката Катя Тороманова, преподавателката по английски език Татяна Бучинска и началния учител – целодневно обучение Цветелина Димитрова.

Желязка Милкова е с 27 годишен професионален стаж, 21 години от които е заместник- директор по учебната дейност .В качеството си на такъв тя  организира и контролира изпълнението на учебните програми, изработването на седмичното разписание, образец 1  провеждането на изпити (държавни, зрелостни, квалификационни, поправителни и приравнителни), ръководи учебната дейност на учителите. По мнението на редица директори, педагози и образователни специалисти именно Желязка Милкова е  „моторът“ на 7 СУ, лоялна и отдадена на работата си.

Катя Тороманова работи като учител по история 24 години ,а от 21 преподава в 7 СУ През този период от време неизменно е класен ръководител на 8 клас или поема 9 клас и както споделиха нейни колеги подготвя учениците много добре ,пример за което е и подготвения от нея зрелостник от класа й, изкарал миналата година най-високата оценка на ДЗИ по история и цивилизация в областта 5.98 и  не на последно място   успява да мотивира децата да останат да учат в училището. През изминалата учебна година също трябвало да води 8 клас /последният випуск завършващ основно образование по стария закон/.По решение на директорът обаче, в последния момент  на 13 септември 8 клас е поверен на друг учител. Дали заради смяната на класния ръководител или и заради други обстоятелства ,но е факт ,че през предстоящата учебна 2017/2018 г., училището няма да обучава деветокласници, тъй като след трето класиране в паралелката с профил „хуманитарен“ имаше записани само двама ученици.

За да съкрати педагозите  Л.Стоянова сформирала 3 комисии от по 3 –ма учители, които да осъществят подбор.Така щатът на Желязка Милкова е закрит за сметка на този на Ирена Стамболиева ,която е с едногодишен педагогически стаж. Бе завеждащ АТС /административно-техническа служба/ в училището , а от изминалата учебна година също е зам.директор по учебната дейност.

Подборът за съкращаване на щатът по история е извършен между  Катя Тороманова , Иван Симеонов преподаващ основно по география и допълващ норматива си с 2 паралелки история и учителката по руски и история ,която е с навършена пенсионна възраст.

Татяна Бучинска е с 15 годишен стаж ,като учител по английски език в 7 СУ.  Тя е  съкратена , а в същото  време      училището  реализира паралелка с интезивно изучаване на АЕ с прием след 7 клас и би следвало да разкрие допълнителен щат за учител по английски език.

Цветелина Димитрова работи в 7СУ от 3 г и 6 месеца. Тя е майка на две момченца близнаци ,които сега ще са във втори клас и със съпруга си -учител в 4 ОУ живеят на квартира .За разлика от повечето си колеги на същата длъжност Цв.Димитрова е с магистърска диплома и предстои да защити ОНС „доктор“, която е най -високата  образователна и научна степен.

„В кодекса на труда никъде  не е посочено ,че подборът се осъществява от комисии.Когато съкращаването засяга една от няколко еднородни длъжности правото на подбор  следва да упражни самият работодател. За целта директорът трябва да измисли и да се  базира на обективни критерии  за да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре. Друг е въпросът ,че  обективни критерии, квалификация и работи по-добре са доста разтегливи и нееднозначни понятия“ коментираха образователни специалисти. Те бяха категорични, че от  въвеждането на  делегираните бюджети  през  2007 г., няма случай на съкращаване на 4-ма учители на куп и разясниха ,че до тази крайна мярка се прибягва при рязък спад  на броя на децата в дадено училище, което пък води съответно до намаляване на бюджета.

Анализът за изпълнението на бюджета, качен на сайта на  7 СУ  показва ,че за 2016 г  началният бюджет на училището е бил в размер на 1 395 666.00 лв. в т.ч. преходен остатък от 2015год. 10297.00 лв. Към 30 юни тази година  7 СУ е в утвърден бюджет от  1 792 460 лв.

„Лилия Стоянова реши ,че ние стоим зад жалбите на родителите, което категорично не отговаря на истината  и ни даде на етичната комисия в училището. Съобщено ни бе ,че има  жалба срещу нас, но така и никой  не ни информира за какво. Факт ,че цяла година бяхме  подложени на тормоз и заплахи от нейна страна „споделиха съкратените Татяна Бучинска  и  Катя Тороманова .Тя признаха ,че не са знаели за готвените съкращения и до момента много от преподавателите в училището, дори и такива включени в подбора не знаят , че е извършено съкращение. Никой не им е дал възможност най-малкото да представят работата си, да се мотивират и защитят, а просто директорката  ги извикала и им връчила заповедите. Дали ще бъде съкратен и щатът на класната на  3 б Василка Таскова не е ясно тъй като учителката е в чужбина и затова  по думите на нейни колеги  Л.Стоянова не може да й прекъсне отпуската.

На въпроса как се чувстват, съкратените учители споделиха „ Разочарование не е точната дума ,просто чувството е неописуемо. Това е удар върху авторитета и достойнството ни. Винаги сме работили за доброто на 7 СУ и милеем за него. В този смисъл бихме искали да кажем ,че успехите на дадено училище ,то да върви напред и да се развива в никакъв случай не се дължи  на един човек ,бил  той  и директор, а са заслуга  на целия колектив“ заявиха учителките .

Ситуацията днес

Четири дела срещу съкращенията бяха заведени от тях, заради предпоставки за неоснователното им освобождаване.

В петък имаше заседание по делото на Катя Тороманова, на което въпреки присъствието си в коридора на съда, Лилия Стоянова  по необясними причини не пожела да влезе в съдебната зала.

IMG_20171210_120038 (2)Междувременно Тороманова е подала документи по обявената в РУО-Благоевград свободна позиция, но остава не ясно дали Стоянова ще я върне на работа. Родители на деца, които учат в училището от няколко дни събират подписка в подкрепа на учителката и с заявяват желанието си тя да бъде върната на работа.

 

ФАКТИТЕ

През учебната 2016/17г. – назначени 2 учители по история и цивилизация.Единият от тях Светла Денева- на 4.08.2017г навършва пенсионна възраст- съгласно КТД т. 10.3 при необходимост от съкращение ,първо хора в пенсионна възраст, но остава Светла Денева/през годините учител по руски език, едва последната година по история и руски/ , а се съкращава К.Тороманова, която е учител по история от 21г. в училището. През 2017/18г-броят часове по история и цивилизация е почти същия като миналата година/1,85 щата/, намаление от 70-80 часа годишно, дължащи се НЕ на нереализирана паралелка в 9 клас/цитирана в заповедта за съкращение/, а в неправомерна и целенасочена промяна на учебни планове на ученици в индивидуална и комбинирана форма.

 

И ОЩЕ ЗА СЪКРАЩЕНИЯТА

-          Съкращение на щат учител в начален етап

Брой учители в начален етап и учители начален етап ЦДО- към последната актуализация и съгласуване на Образец 1 през м.май на безсрочен трудов договор-34 /от тях 22 учители в начален етап и 12 учители в ЦДО начален етап/Необходими учители в начален етап за учебната 2017/18 – 22 и 15 в ЦДО, общо 37.

Какво наложи извършване на съкращение на учител в начален етап на безсрочен трудов договор? Без да коментираме нарушения в мотиви, подбор и др., като взетото решение от Педагогическия съвет за намаляване броя на групите ,което е незаконосъобразно, тъй  като съгласно чл. 263, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, Педагогическият съвет в училището няма такива правомощия.

-          Съкращение на щат заместник – директор учебна дейност

Кой бе мотива за назначаване на нов заместник-директор учебна дейност в началото на 2016/17 година и за съкращение , но не на новоназначения в края на същата учебна година, при наличие на бюджет и наличие на часове за задължителна норма преподавателска работа- френски език -174ч., при норматив 144ч./въпреки наложените от директора промени в учебните планове  и налагането на родители да променят молбите си за избор на разширена подготовка/ Към датата на съкращаване на щата е налице финансова стабилност и отчет на изпълнение на бюджета на училището  в размер на 43,02% за заплати на персонала към 30.06.2017г. /видно от публикувания на сайта на Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ отчет/. През учебната 2017/2018г., е налице увеличение на броя на учениците, тъй като е реализиран прием на 144 ученика в 1 клас и 22 ученика в 8 клас за учебната 2017/2018г., при напуснали 118 ученика в 7 и 8 клас през настоящата учебна 2016/2017г. ,което от своя страна води до допълнителни средства в бюджета за новата учебна година.

Съкращение на 1 щат учител по английски език

В мотивите за съкращението на щата са посочени/както и във всички останали заповеди за съкращение/ – нереализиран прием в 9 клас-броят на часовете по АЕ- 72ч. годишно, което не може да се отрази на съществуващите щатове и още по-интересно намален брой групи в целодневна организация.Как се отразява броя на  групите в целодневна организация на часовете по английски език и история и цивилизация или нереализираната паралелка в 9 клас на учителя в целодневна организация, е въпрос на който не би могло да се намери отговор.Освен това в училището през учебната 2017/2018 год. е реализиран прием на паралелка с интензивно изучаване на английски език с 648 часа годишно, т.е. би трябвало да се открие още едно работно място за учител по английски език.

 

Училището се замеси в множество скандали от началото на тази година, а директорката е в центъра на всички тях, въпреки че самата тя отрича да носи вина. Имаше сблъсъци с родители през февруари, а самата Стоянова заведе дело срещу едни от родителите за клевета и обида. През лятото пък направи тези съкращения, без нещо да ги налага. Учениците в училището не са намалели през тази учебна година, бюджета също, към днешна дата става ясно, че е съкратила учителката по история Тороманова, с ясното съзнание, че оставащата единствена учителка по история Денева /е можело да се пенсионирана още през лятото, когато няма учебен процес ,ако г-жа Стоянова се беше съобразила с препоръката на министерството-/ ще се пенсионира само три месеца след началото на учебната година. Тези действия на Стоянова събуждат много въпроси, тенденциозно ли „сече“ глави директорката? Защо рискува децата да останат без учител по история, а един клас без класен ръководител?
pismo_pensioneri-page-001pismo_pensioneri-page-002
Според информация на родители, Денева е отсъствала в голяма част от времето от началото на тази учебна година, била е често в болнични и е замествана през това време от друга пенсионирана вече учителка по история – Буколска или от дежурни учители без специалност история.

Има ли лични причини госпожа Стоянова, за да не желае Тороманова да работи в училището? Всичко случило се до момента поставя директорката в деликатна ситуация и със сигурност дължи отговори на обществото. Наш екип се срещна няколко пъти с нея, но Стоянова категорично отказваше коментар по темата със съкращенията.

Питаме се  и къде, в цялата ситуация е Ивайло Златанов и РУО-Благоевград? Ще предприемат ли нещо, за да се нормализира обстановката около VII СУ „Кузман Шапкарев, където е повече от очевадно, че има проблеми?

Стоянова е директор повече от 20 години и докато в много училища в града се сменяваха директори и при най-малкото съмнения за нередности и проблеми, тя сякаш минава между капките, въпреки скандалите около школото. Може би, има сериозна подкрепа за нея от страна на инспектората или пък на ниво местни управляващи!? Каквато и да е истината, явно че от всичко това потърпевши ще се окажат децата, чиито учители се сменяват през няколко месеца, според преценката на директора. Реномето на Седмо СУ, също е сериозно разклатено и много родители са на ръба да преместят децата си от там.

Директорката се държи като недосегаема, твърдят в жалбите си родителите. През октомври, родители изпращат сигнал до Министъра на образованието и науката, за да разкажат какво се случва в Седмо СУ “ Кузман Шапкарев“, те молят да останат анонимни, защото се притесняват от директорката, която в момента съди родител.  Публикуваме сигнала без редакторска намеса, той засяга и съкращенията на учителите, за които пишем и ние:

„Уважаеми господин Министър,

Сигналът ни до Вас е породен от възмущението ни от случващото се в едно благоевградско училище, касаещо самоуправството на един директор, отразяващо се отрицателно както върху учителите, така и върху децата ни и нас. Голяма част познаваме добре училището и учителите, тъй като някои от нас сме били негови ученици или по-големите ни деца са учили там, което означава че си го харесваме, след като сме го предпочели като училище и за по-малките ни деца. Но напоследък всички ние ставаме свидетели на промени в поведението на директора, в не добра светлина.

-          Събиране на пари за пердета, после щори, за циклене на паркет, за освежаване на стаите през годините преживяхме, но от скъпите и безмислени според нас учебници за ЗИП,СИП –английски език – 40лв./в 1 клас почти като книжка за оцветяване/, вече сме възмутени. Знаем и много сме слушали за гордостта на директорката от членството на училището в Кеймбридж училищата, въпреки че не я споделяме и смятаме , че това не носи каквито и да било ползи за малките ученици, освен закупуването на ужасно скъпи учебници и то за 1ч. седмично.

Учебникът на издателство Клет се оказа и избрания в училището за задължителна подготовка по английски език- учебник , който съдържа и учебната тетрадка.Но тъй като не може да се пише в нея, се наложи да я закупим отделно срещу 9 лв. И така се оказа, че почти всеки ден, в ужасно тежките раници, децата ни носят, само по предмета английски- учебник голям формат- 216 стр., учебна тетрадка- голям формат – 104 стр. и тетрадка за работа в клас- най-малко 60 стр.

Тази година пък някои  трябваше да отделим и по 30 лв. за закупуване на учебник по френски език, който се оказа, че ще изучават незнайно защо само 0,5 ч. седмично и изрично ни беше забранено да го снимаме.Предполагаме, че се дължи на сменения учител, по –скоро съкратен от директора. Учител и заместник- директор, който някои от нас познаваме още от времето ,когато ние учихме в училището. Учител, който умееше да формира любов към езика и да мотивира децата ни да продължат да го учат в ЕГ- Благоевград.

Съкратен бе и учителя по история и цивилизация, единственият останал в училището с опит в преподаването на един предмет, толкова важен за възпитанието на децата ни. Сега той се води от учител в пенсионна възраст, който познаваме като учител по руски език и който за наше съжаление говори повече за странични неща в час и учител, който от години познаваме като учител по география и икономика.

Съкратен бе и учителят по английски, който преподаваше на децата ни още в начален етап, познаваше ги, децата обичаха, ние харесвахме и се надявахме дори да им е класен ръководител, както и учителката по история.

Защо бяха извършени тези съкращение, при условие, че на всички родителски срещи директорката ни обяснява, че желаещите да учат в училището са толкова много, че няма стаи и за приема в първи клас подаваме молби с година напред, не знаем.За неподходящите стаи, много родители сигнализираха и миналата година, но това не промени решенията на директора.Тази година дори, един клас е настанен в кабинета по музика, като класна стая, изключително неудобен за децата, с много малка дъска, намираща се на стената в дясно от тях.

-Възмутени сме и от седмичната програма на децата ни, в която часовете по СИП- информационни технологии са в програмата преди часовете по математика или друг учебен предмет, което означава , че децата ни не могат да се откажат,ако установим , че това допълнително натоварване не им е необходимо, защото в този час трябва да стоят сами навън.

- По мнение на наши близки учители, не от 7 СУ, тази година, децата ни във втори клас, учат един час по-малко, което се страхуваме да не окаже влияние на нормалното завършване на класа.

- Забранено беше от директора, учителите да извеждат децата на обяд  в близките до училището заведения за хранене. Изборът ни е силно ограничен- да се хранят от кетъринга, доставян в училището, който децата ни не харесват, да ядат всеки ден суха храна, която им приготвяме в къщи или да намерим време ние да отидем да ги заведем да се нахранят на нормално място, с топла храна.

 

Даваме си сметка, че всички тези неуредици, са плод на решенията на директора на училището и повдигането им пред класните ръководители, би могло само да им донесе неприятности, ако ги сведат до нея. Ставали сме неволни свидетели на поведението и към учители, които и противоречат или я питат за нещо, което не и харесва. Това е и причината да се обърнем към Вас с тревога и настояване за проверка на случващото се в нашето училище.

Извиняваме се за анонимността ни, но случващото се напоследък, маниерът на поведение и управление, успя да всее страх не само в учителите, но в нас. А редовният и вече отговор- „Това са правилата на Седмо, като не ви харесва, напуснете“, ни убеди, че разговорите с нея, са безмислени.

Уважаеми господин Министър, молим за вашата спешна намеса и проверка по изложеното в сигнала.“

 

Comments

comments

About Мариета Димитрова

Мариета Димитрова е главен редактор и собственик на информационна агенция Blagoevgrad News, работи и като репортер-кореспондент на "Господари на ефира". Бивш автор и водещ на сутрешно предаване по Регионална телевизия Око. Член на Асоциацията на европейските журналисти – България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

code

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

x

Виж още

picc144-13

Сдружение на Югозападните общини проведе Общо събрание днес. Кметът на Кресна се „въздържа“ при гласуването за избор на председател

Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини свика Общо събрание, което  се проведе днес  от ...